Wat is de Omgevingswijzer?

Wat is de Omgevingswijzer?

De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. Zowel de sociale, ecologische als economische duurzaamheid (people, planet en profit) komt aan bod.

De discussie wordt voorafgaande aan het opzetten van een projectplan gevoerd door de verschillende belanghebbende partijen. Voor deze bijeenkomsten kan gebruik worden gemaakt van de expertise van facilitatoren die binnen Rijkswaterstaat zijn opgeleid. Ook tijdens vervolgfases in een project kan de Omgevingswijzer worden ingezet. Ook dan kan door middel van discussie een gezamenlijk probleemperspectief worden ontwikkeld.

Hoe werkt de Omgevingswijzer?

Klik hierboven op de tab Vragenlijst om de Omgevingswijzer in te vullen. De Omgevingswijzer bevat twaalf thema's, die elk een verzameling duurzaamheidsprincipes inclusief uitleg bevatten.

  • De wijzer wordt ingevuld door steeds aan te geven welk effect een duurzaamheidsprincipe heeft. Er wordt beoordeeld of het project een positieve, negatieve of geen bijdrage levert binnen het thema, door het aanklikken van de knop Positief, Negatief of Geen. Het is ook mogelijk om twee antwoordmogelijkheden aan te klikken.
  • Tijdens het invullen van de vragen past het wiel zich automatisch aan, om in één oogopslag de effecten van het project als geheel te tonen.
  • Door te klikken op Geef toelichting wordt een venster geopend waarin het antwoord kort toegelicht kan worden. Het venster kan worden afgesloten door te klikken op Sluit toelichting. Ook onder het ingevulde wiel is ruimte voor een toelichtende tekst.
  • Aan de rechterkant van het scherm wordt automatisch een projectnummer gegenereerd. Dit nummer kan desgewenst worden vervangen door een projectnaam. Kies in dat geval na het wijzigen voor maak beschikbaar.

Er zijn twee manieren om een (deels) ingevulde Omgevingswijzer op te slaan:

  • PDF: gebruik de printfunctie van uw browser of het printicoontje rechtsboven naast het projectnummer om een PDF-bestand te maken, waarin de antwoorden, het wiel en de argumentatie worden weergegeven. Als er op een later tijdstip verder wordt gegaan met het invullen van de Omgevingswijzer wordt de tweede optie aangeraden:
  • Indien gewenst kunnen antwoorden ook centraal op de server worden opgeslagen, klik hiervoor op het projectnummer rechtsboven en kies bij beschikbaarheid voor overal. Sessies kunnen zo worden opgeslagen en later weer worden opgevraagd. Hierbij is het belangrijk om de unieke link die in de adresbalk zichtbaar is te bewaren door deze te kopiëren en op te slaan. Met dit internetadres kun je op een andere locatie of een ander tijdstip verdergaan met het invullen van de antwoorden. De automatisch gegenereerde projectnaam kan worden gewijzigd in het Naam veld. Onderin kan een nieuw project worden gestart via Begin een nieuw project of een kopie worden gemaakt door te klikken op Maak een kopie van dit project.

Zie voor meer informatie over gebruik en toepassingsmogelijkheden onder andere de handleiding:
Handleiding Omgevingswijzer (pdf 0.6 MB, september 2015)

Brochure Omgevingswijzer (pdf 0,15 MB, februari 2014)

Special Groen in Geel over Omgevingswijzer (pdf 2 MB, augustus 2012)

Meer informatie?

Stuur een mail naar het Omgevingswijzerteam van Rijkswaterstaat: omgevingswijzer@rws.nl

Nb. Wij stellen feedback over het gebruik van de Omgevingswijzer zeer op prijs. Alvast bedankt!