Toegankelijkheid

Home > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Inhoud pagina: Toegankelijkheid

Rijkswaterstaat besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past Rijkswaterstaat onder meer de Webrichtlijnen toe.

Pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Voor de Webrichtlijnen geldt het zogeheten 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet volledig mogelijk, dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Niet voor iedereen toegankelijk

Het is niet mogelijk de interactieve Omgevingswijzer te laten voldoen aan de technische eisen van de Webrichtlijnen. Daardoor is de Omgevingswijzer minder goed toegankelijk voor gebruikers met een beperking.

De Omgevingswijzer is bedoeld voor een zeer specifieke professionele doelgroep. Daarom voldoet het taalgebruik niet altijd aan de Webrichtlijnen.

De omgevingswijzer faciliteert een gestructureerde discussie. Het instrument is geschikt om met een groep te gebruiken. Het is voldoende wanneer een persoon in deze groep het instrument kan bedienen. Omgevingswijzer biedt daarom geen alternatieven.

Als u Omgevingswijzer niet kunt gebruiken, kunt u contact opnemen zodat we samen een oplossing kunnen vinden.