krimpen ad ijssel

Omgevingswijzer: duurzaamheid inzichtelijk maken

De Omgevingswijzer helpt je inzichtelijk te maken hoe duurzaam en integraal een project of gebiedsontwikkeling is of kan zijn. Dat gebeurt op een systematische manier, met aandacht voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit). De Omgevingswijzer faciliteert een gestructureerde discussie over dit onderwerp. Het instrument is speciaal ontwikkeld voor de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en sluit aan bij de Aanpak Duurzaam GWW.

Direct aan de slag met de Omgevingswijzer?

een afbeelding van de omgevingswijzer

Opbouw

De Omgevingswijzer is opgebouwd uit twaalf thema’s voor een integrale blik.

Toepassingen

Je kunt de Omgevingswijzer met verschillende doelen en in verschillende fasen inzetten.

Gedachtegoed

De Omgevingswijzer maakt de inzichten van de VN-commissie-Brundtland concreet bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Uitleg instrument

Uitleg over het instrument Omgevingswijzer.