Opbouw Omgevingswijzer

De Omgevingswijzer is opgebouwd uit twaalf thema’s, die ieder zijn ingevuld met een aantal aandachtspunten. Op deze manier is duurzaamheid concreet gemaakt voor de GWW-sector. Samen met de stakeholders of partners beoordeel je hoe het project of de gebiedsontwikkeling op elk van deze aandachtspunten scoort. De Omgevingswijzer presenteert de resultaten in een resultatenwiel. Daarmee krijg je in één oogopslag een beeld van de positieve, negatieve en neutrale uitkomsten.

Het resultatenwiel kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

De thema’s van de Omgevingswijzer raken elkaar. Sommige aandachtspunten komen dan ook bij meerdere thema’s terug. Je kunt de Omgevingswijzer op maat maken door aandachtspunten uit te vinken en zelf nieuwe aandachtspunten toe te voegen. Zo is grondwater standaard een aandachtspunt bij het thema bodem, maar je kunt het hier desgewenst uitvinken en toevoegen bij het thema water en klimaatadaptatie als dat voor het betreffende gebied of project logischer is. Zo is de Omgevingswijzer passend te maken voor elk gesprek.

De Omgevingswijzer pakt van alle thema’s de hoofdlijnen die relevant zijn voor de GWW-sector. Voor een aantal onderwerpen, zoals gezondheid, zijn verdiepende wijzers ontwikkeld. Deze faciliteren verdiepende gesprekken, als uit de Omgevingswijzer issues naar voren komen.